Jaka jest różnica miedzy fizjoterapią a rehabilitacją?

Film w ramach programu cyklicznego CURA SALUTIS emitowanego przez Gawex Media