Zasady przyjęcia

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym prowadzonym przez firmę Rajpol Sp. z o. o.  w Szczecinku zobowiązani są do spełnienia poniższych warunków, określających sposób i zasady przyjęcia:

  1. wypełnienie i przesłanie Ankiety osoby ubiegającej się o turnus rehabilitacyjny
  2. przesłanie wypełnionej przez lekarza lub pielęgniarkę środowiskową karty oceny pacjenta wg skali Barthel
  3. załączenie aktualnej dokumentacji medycznej określającej stan zdrowia fizycznego np. wypisu ze szpitala,
  4. podpisanie umowy o przyjęcie do ośrodka,
  5. w razie potrzeby wskazanie opiekuna prawnego, reprezentującego interesy Pensjonariusza.
  6. wykonanie aktualnej morfologii krwi (hemoglobina, żelazo, sód, potas). Osoby z ww. składnikami morfotycznymi krwi poniżej normy nie zostaną przyjęte na turnus rehabilitacyjny.

Przyjęcia nowych pensjonariuszy na turnus rehabilitacyjny odbywają się w poniedziałki od godziny 8.00 do 9.00 lub za indywidualnym uzgodnieniem z pracownikiem ośrodka. Przybycie o późniejszej godzinie nie daje gwarancji, że wszystkie zaplanowane zabiegi odbędą się pierwszego dnia pobytu.


Pliki do pobrania