Zespół fizjoterapeutów

Mocną stroną ośrodka jest doświadczony i wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów, którzy potrafią dobrać zestaw ćwiczeń w taki sposób, aby jak najszybciej przywrócić maksymalnie możliwą sprawność fizyczną. Ich cierpliwość, zaangażowanie i profesjonalne podejście nie pozwalają utracić wiary i motywują do dalszej pracy.

Dariusz Cybul

mgr fizjoterapii

Absolwent Akademii Nauk w Kołobrzegu z ukierunkowaniem na fizjoterapię. Ukończył kursy doskonalące i kwalifikacyjne z zakresu: masażu funkcyjnego, poprzecznego i innych technik masażu wykorzystywanych w fizjoterapii, NDT Bobath kurs podstawowy dla dorosłych, fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu, kurs podstawowy koncepcji PNF, kurs masażu klasycznego I i II stopnia, kurs stabilizacji centralnej oraz terapii manualnej. Autor kilku prac z zakresu fizjoterapii.

Agnieszka Kormosz

technik fizjoterapii

Absolwentka Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu. Poza wykształceniem w dziedzinie fizjoterapii posiada kilkunastoletni staż pracy, podczas którego nabyła cenne doświadczenie w rehabilitacji osób ze schorzeniami neurologicznymi. Posiada również bogatą wiedzę techniczną, którą wykorzystuje w terapii punktów spustowych.


Kadra zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie ośrodka:

 • dyrektor Domu Seniora,
 • sekretarka,
 • pielęgniarka/koordynator zespołu opiekuńczego,
 • lekarz pierwszego kontaktu (na zasadzie lekarza rodzinnego)
 • opiekunowie,
 • instruktor terapii zajęciowej,
 • konserwator/zaopatrzeniowiec,
 • kucharze,
 • pokojowe,
 • praczki,
 • pomoce